Enkontakto Jan van Koert

blog polariseren of communiceren

Polariseren of communiceren? Geweldloze Communicatie met Jan van Koert’

Podcast met Jessica Voets. Jes! – Verhalen van kracht en hoop

Kunnen we van mening verschillen zonder conflict? Zodat we een beetje aardiger en liefdevoller naar elkaar zijn? Jan van Koert is een expert op het gebied van geweldloze, oftewel verbindende communicatie. Met zijn ruime dosis aan ervaring in binnen-en buitenland, legt hij ons uit hoe we op een andere manier met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zodat we -in deze polariserende tijd- niet alleen respectvol van mening leren verschillen, maar ook echte verbinding met elkaar maken.

Video afspelen

Deel dit bericht:

Logo Enkontakto Northwell font